Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bevis av Kgl. Maj:t om rätten att få uppbära skatt av någon eller något. Ursprungligen innebar brevet en adelsmans rätt att i kronans ställe uppbära räntan av skattehemman. Från 1720 var brev på skatterättigheter synonymt med bevis på skattemannarätt på jordbruk av skattenatur.

Finsk beskrivning

veronkanto-oikeuden todistava kirje, perintötalo-oikeuden todistava kirje

Kuninkaallisen Majesteetin nimissä laadittu kirjallinen todistus oikeudesta periä veroa joltakulta tai jostakin. Alun perin kirje todisti aatelisen oikeuden kerätä veroja kruunu sijasta. Vuodesta 1720 kirje tarkoitti todistusta verollisen tilan omistajuudesta eli perintötalo-oikeudesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 695.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skatterättighetsbrev