Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För riket och landskapet Åland gemensamt organ, inrättat genom självstyrelselagen den 6 maj 1920 för att bidra till att lösa intresse- eller kompetenskonflikter som uppkommer mellan Åland och riket. Ålandsdelegationen granskar också landskapslagar och lagstiftning i anslutning till självstyrelselagstiftningen.

Finsk beskrivning

Ahvenanmaan valtuuskunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1951 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 124: 393–398 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Åländska delegationen