Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentligt tillkännagivande.

Finsk beskrivning

julkinen tiedoksipano, julkipano, ilmoitus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk