Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för chefen för ordningsväsendet i Stockholm 1718–1719. Under honom verkade två överordningsmän och 28 regionala ordningsmän.

Finsk beskrivning

ylijärjestyksenvalvoja*, ylijärjestysmies*

Tukholman kaupungin järjestyksenvalvonnan päälliikkö 1718–1719.

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 50–51.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1718–1719