Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission för geografisk kartläggning av Finland 1747–1809 vars direktör verkade som chef för lantmäteriväsendet i Finland. Till hans uppgifter hörde att göra regelbundna inspektionsresor och att under dessa låta framlägga de utförda arbetena och granska dem.

Finsk beskrivning

Mittauskomissio

Suomen kartoittamista varten perustettu toimkunta, joka toimi vuosina 1747–1809. Komission johtaja oli myös koko Suomen maanmittaustoimen johtaja.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 135–137, 149–150.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 25–26.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid