Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

hovivirka, hovitoimi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk