Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1918 lokal myndighet och tjänsteman som lydde under Handels- och industristyrelsen och ansvarade för att övervaka och besikta elektriska anläggningar och industrier som kunde medföra fara för omgivningen.

Finsk beskrivning

sähkölaitosten tarkastaja

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 91, 93.