Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Övervakare och rådgivare i skötande av hushåll och i undervisning i huslig ekonomi. Inspektörer för huslig ekonomi fanns vid Lantbruksstyrelsen.

Finsk beskrivning

kotitaloustarkastaja

Kotilaousopetusta valvonut virkamies

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .