Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stuteri som inrättades 1931 och lydde under Lantbruksministeriet. Till stuteriet förlades 1933 också försvarets hästdepå med ridskola och 1937 statens hästskötarskola och hästavelsanstalt.

Finsk beskrivning

Valtion hevossiittola

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 116.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1931: nr 66: 160 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1900-tal

1931–