Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida mått på ett hemmans storlek i vissa landsdelar, ibland motsvarande mantalet. Måttet användes för beräkning av flera eller färre ränteprestationer, av vilka fodringsräntan för hästar, så kallad hästeståndsränta, var den viktigaste. Termen betecknade ibland även själva skyldigheten att utfodra kronans hästar (hästestånd).

Finsk beskrivning

tilan rehuntuottokyky*, kruunun hevosten ruokintavelvollisuus

Keskiaikainen tilojen mittayksikkö, joka vastasi ajoittain manttaalia. Mittayksikössä käytettiin apuna kruunun hevosten ruokintaan tarvittavan rehun tuottokykyä, jonka pohjalta tilan koko ja tuottavuus laskettiin. Termi tarkoitti myös itse ruokintavelvollisuutta (”hästestånd”).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 184–185. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hästestånd