Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteenhet på Åland under 1500-talet. Varje bonde betalade enligt egentligt mantal och inte enligt röktalet en halv spann korn. Endast en del av bönderna betalade i natura. På Kumlinge löste bönderna avgiften med penningar, på Eckerö ersattes den med samma kvantitet råg och på Föglö med spettfisk.

Finsk beskrivning

hevostenkierrätyskaurat*

kaurassa maksettu vero Ahvenanmaalla; 1500-luvulla Ahvenanmaalla käytössä ollut vero, jonka mukaan jokaisen talonpojan tuli maksaa puoli ämpäriä kauraa manttaalin (ei savun) mukaan. Vai noin osa talonpojista maksoi veron kaurana: Kumlingessa talonpojat suorittivat rahamaksun, Eckerössä vero maksettiin rukiina ja Foglössä kalana.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 , (hästalopp). http://runeberg.org/ovanliga/

Andra språk

Inga termer på andra språk