Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Gustav III 1778 stipulerad för klimatet lämpad ämbetsdräkt åt riksens råd och de högsta hov- och statsämbetsmännen, med särskilt snitt och bestämd färg. Också en egen dräkt för armén togs fram. Ändamålet med dräkten var att förhindra fåfäng grannlåt, men den togs aldrig systematiskt i bruk. Nationella dräkten blev snarast en hovdräkt. En mera använd ämbetsdräkt stadgades under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

kansallinen pukumallisto*; Kustaa III:n vuonna 1778 esittelemä pukumallisto valtakunnan ylimille hovi- ja virkamiehille sekä armeijalle

Pukumalliston tarkoitus oli estää turhamaisuutta ja kerskakulutusta, mutta sitä ei koskaan otettu laajemmalti käyttöön ja mallisto jäi lähinnä hovin käyttöön. Laajemmin käytössä ollut virkapukumallisto luotiin jälleen autonomian ajalla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Nationaldräkten
svenska dräkten
tjänstedräkt