Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete skapat 1648 av drottning Kristina.

Finsk beskrivning

ylikamarijunkkari

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 91.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1648–?