Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

(hallitsijan) ovenvartija, kamarivahti*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare