Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidvis på hovstat uppsatt befattning som hovets bokbindare.

Finsk beskrivning

hovin kirjansitoja*

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783.

Andra språk

Inga termer på andra språk