Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hölls i Finland första och enda gången i Helsingfors 1876.

Finsk beskrivning

yleinen teollisuusnäyttely (Helsinki 1876)

Suomen ensimmäinen ja ainoa teollisuusnäyttely.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1876