Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på militär signal given på trumma, jägarhorn eller av musikkår, vanligen då regementet i sin helhet skulle göra sig i ordning att bryta upp eller genomföra ett anfall. Generalmarsch kan även beteckna en infanteribataljons marsch i linje inför en inspekterande general.

Finsk beskrivning

kenraalimarssi, hälytyssoitto

Koko joukko-osastolle tarkoitettu, liikkeellelähtemistä ilmaiseva soitto; (myös) marssi kenraalin editse tarkastuksen yhteydessä.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV: 725. http://runeberg.org/tieto/