Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utnämning som tilldelades Anders Bure 1628. Han skulle organisera uppmätning av det svenska riket och utbilda lantmätare. Bure är den enda som har haft titeln.

Finsk beskrivning

päämatemaatikko*, ylimatemaatikko*

Anders Buren titteli 1628.

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

generalmathematicus