Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ämbetsmän av lägre grad inom svenska kungliga ordensväsendet: kamrer, arkivarie och registrator från och med 1748 samt ordenshistoriograf från 1779.

Finsk beskrivning

alioffisiantti*

alemman arvoasteen virkamies ritarikunnassa

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 20: 830. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk