Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pagebeställning vid hovet under 1700-talet.

Finsk beskrivning

henkipaashi*

aatelisen hovipalvelijan toimi hovissa 1700-luvulla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid