Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förfalska mynt, göra sig skyldig till myntförfalskning.

Finsk beskrivning

väärentää rahaa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk