Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom Husgerådskammaren.

Finsk beskrivning

alitalousesinekamarimestari*; Talousesinekamarin virkamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk