Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom mynt- eller bergsverket.

Finsk beskrivning

leimarenki*

Rahapaja- tai kaivostoiminnassa työskennellyt virkamies.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk