Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skuld till kronan.

Finsk beskrivning

kruununvelka

velka kruunulle

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid