Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordskifte förrättat av lantmätare.

Finsk beskrivning

maanmittarinjako*

maanmittarin suorittama maanjako

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207.

Andra språk

Dåtida finska (maan)mittarijako

Tid