Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talet förekommande benämning på kartografisk eller skriftlig redogörelse för av lantmätare verkställda mätningar.

Finsk beskrivning

geometrinen mittaus

1600- ja 1700-luvuilla käytetty nimitys maanmittaajan tekemän mittauksen kartografisesta tai kirjallisesta selvityksestä.

Källor

Cserhalmi, Niklas , Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap , Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998 , 18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/