Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå inrättad 1928 vid Lantmäteristyrelsens avdelning för kartverksarbeten. Byrån ansvarade för ärenden gällande de geodetiska fältmätningarna inom kartverket.

Finsk beskrivning

geodeettinen toimisto

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1953: nr 115: § 28: 335 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 28–29.