Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet som grundades 1928 för kopiering av Lantmäteristyrelsens särskilda byråers och försvarsmaktens handlingar. Vid behov och mot betalning kunde också enskildas eller andra myndigheters handlingar kopieras. Som chef verkade föreståndaren för Lantmäteristyrelsens topografiska byrås civila sektion. Vid anstalten skulle 1928 finnas en reproduktionstekniker och biträden.

Finsk beskrivning

valokopiolaitos

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1928: kap 7: § 26–27 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 28.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Lantmäteristyrelsens ljuskopieringsanstalt