Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett komplicerat delningssätt och rovlystet brukningssätt av samfälligheterna på de fruktbara uppslamningsöarna i Torne älv ända in på 1800-talet.

Finsk beskrivning

susijako

Tornion seudun alueen hedelmällisten lietealueiden sekakäyttöön viitannut termi

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 29–30.

Andra språk

Dåtida finska sudenjako

Tid

1800-tal

?–1800-tal