Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enligt kyrkans valordning den präst som har fått mest röster av alla sökande till en prästtjänst och som domkapitlet föreslår att ska väljas.

Finsk beskrivning

vaaliehdolle asetettu (kirkkoherran virkaan) henkilö

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk