Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stillestånd, vapenvila.

Finsk beskrivning

aselepo

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare