Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär grad inom fortifikationen.

Finsk beskrivning

insinöörikapteeni*

Linnoitustoimen sotilasarvo.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ingen.cap.