Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvat kompani vid arméns flotta, bestående av kopardiesjömän.

Finsk beskrivning

kopardikomppania*, merimieskomppania*

Kopardimerimiehistä värvätty komppania.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 118.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

couphardiecompagni

Se vidare