Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i Bergskollegium, i rang mellan proberare och lantmätare.

Finsk beskrivning

alikaivosmittaaja

Vuorikollegion virkamies.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 143.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 17: 1009 (markschejder). http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

undermarckscheider