Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtal som väcks av en enskild person, målsäganden, och inte av åklagare. En förutsättning är att åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller att inte överklaga till högre instans.

Finsk beskrivning

yksityissyyte

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X: 1765–1766. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare