Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt att väcka åtal om målsägaren tillkännagett att han inte tänkte utnyttja sin åtalsrätt.

Finsk beskrivning

toissijainen syyteoikeus, toissijainen syytteeseenpano-oikeus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIV: 124.

Andra språk

Inga termer på andra språk