Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som utgjorde hälften av fabrica-tiondena av alla biskopar i ett år inom en kyrkoprovins. Den erlades åt en nyvald ärkebiskop för att bekosta dennes resa till kurian där han skulle få sitt pallium. Avgiften är belagd från den norska och den svenska kyrkoprovinsen. Avgifterna fixerades i Uppsala 1344 för alla kyrkor och präster. Sockenkyrkan gav i allmänhet hälften av vad prästen gav. Suffraganstiften bidrog förmodligen inte till palliehjälpen.

Finsk beskrivning

pallium-avustus*, piispankaulus-avustus*; maksu, joka suoritettiin vastavalitulle arkkipiispalle ja jolla oli tarkoitus kustantaa hänen matkansa kuuriaan palliumin eli piispan virkakauluksen noutamiseksi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

palliehjälpen
subventio pallii