Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Formellt frivillig hjälp eller ynnest som en världslig enhet (person, stad, rike, socken) ger kyrkan. Termen användes huvudsakligen om bidrag till påven eller biskoparna. Den har också använts om frivilligt bidrag till kronan och påvarnas uppmaningar under Avignontiden till ärkebiskopen och hans suffraganer om bidrag.

Finsk beskrivning

vapaaehtoinen avustus*; muodollisesti vapaaehtoiseksi luokiteltu avustus, jota tuli maksaa tarvittaessa piispalle tai paaville

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

subsidium