Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningunderstöd som en stat enligt ett särskilt avtal ger till en annan stat mot löfte om militär hjälp vid ett eventuellt anfall.

Finsk beskrivning

raha-avustus

valtion toiselle valtiolle antama rahallinen avustus, jonka vastineeksi se saa lupauksen sotilaallisesta avusta tarvittaessa

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 503 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 428.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 341 .

Andra språk

Dåtida finska apuvarat

Se vidare