Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som i vissa fall skulle erläggas som bidrag till underhåll av sjukhus.

Finsk beskrivning

lasarettimaksu, sairaalamaksu

Maksu, joka tuli tietyissä tapauksissa suorittaa sairaalan ylläpidon avustamiseksi.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lasarettimaksu, sairashuonemaksu