Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Styrelse som utövade tillsyn över och förvaltade ett lasarett. År 1813 ingick i Åbo lasarettsdirektion länets landshövding, biskopen och representanter för domkapitlet och magistraten. Lasarettsdirektionerna övervakades 1756–1766 av ståndsriksdagens lasarettsdeputation.

Finsk beskrivning

lasaretin johtokunta, lasarettijohtokunta

Johto, joka valvoi ja hallinnoi lasaretin toimintaa. Vuonna 1813 Turun lasarettijohtokuntaan kuuluivat läänin maaherra, piispa sekä tuomiokapitulin ja maistraatin edustajat. Lasarettijohtokuntia valvoi 1756–1766 säätyvaltiopäivien lasarettilähetystö.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 815.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lasaretin johtokunta, sairaalan johtokunta