Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länssjukhus i Vasa stad grundat 1768 efter beslut på 1756 års riksdag om att varje län bör ha ett länslasarett. Före 1776 var lasarettet det enda sjukhuset i Österbottens län. Det blev länslasarett år 1814 under namnet Lasarett och kurhuset i Vasa då vården av veneriska sjukdomar överfördes på lasarettet.

Finsk beskrivning

Vaasan lasaretti*; Vaasan lääninsairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk