Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bland länets befolkning eller vissa intressegrupper utsedd styrelse för ett lasarett, stadgades från och med 1756 och 1776.

Finsk beskrivning

lasaretin johtokunta

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 209.