Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond som användes för finansiering av sjukhus. Ständerna medgav 1739 att upplägga en lasarettsfond genom en landsomfattande aktion. Via utlagda listor skulle penninggåvor insamlas, ett lotteri startas, frivilliga insamlingar ske vid bröllop och barndop och avgifter erläggas för varje komedi på Bollhuset. Senare tillkom en tilläggsavgift för varje såld kortlek. I början tog Serafimerlasarettet alla de årligen insamlade lasarettsmedlen. Länen började dock kräva att få grunda egna länssjukhus och behålla sin del av lasarettsmedlen. Detta beviljades med ett kungligt brev 1765.

Finsk beskrivning

sairaalarahasto

Rahasto, jonka tehtävänä oli vastata silloisten sairaaloiden eli sairashuoneiden/lasarettien rahoituksesta. Rahastojen perustaminen alkoi vuonna 1739 maankattavalla säätyjen alullepanemalla aloitteella.

Källor

Hagman, Tyko , Kunnallishistoriallinen kertomus Hämeenlinnasta. Kaupungin valtuuston päätöksen mukaan toimittanut Tyko Hagman 1900 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 434f.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 208.