Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Åbo länslasarett 1814–1850 som då primärt vårdade veneriska sjukdomar i Åbo stad och i Åbo och Björneborgs län. Det hade 40 platser. Sjukhuset förestods (1827) av en egen direktion med tre ledamöter under ledning av justitieborgmästaren. Direktionen representerade Kejserliga Akademin i Åbo, domkyrkoförsamlingen och staden. Länslasarettet leddes däremot sedan 1759 av landshövdingen, domkapitlet och magistraten i Åbo. Länslasarett och kurhuset i Åbo omdöptes 1850 till Åbo länslasarettet och blev efter 1858 Åbo länssjukhus och 1958 Åbo universitetscentralsjukhus.

Finsk beskrivning

Turun lasaretti ja parantola*; Turun sairaala ja sukupuolitautien parantola

Nimitys, jota käytettiin Turun lääninsairaalasta vuosina 1814 - 1850 . Se oli keskeinen hoitopaikka sukupuolitaudeille Turussa ja Turun ja Porin läänissä.

Källor

Inga källor