Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lönebidrag.

Finsk beskrivning

palkka-apu, palkkausapu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 319.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 8.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal

?1800-tal–