Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avslutandet av häradsrättens tingssession, som innebar att rättegångsfriden upphävdes. Därigenom straffades inte längre personer som gjort sig skyldiga till vissa brott, som våldsgärningar eller förargelseväckande beteende på tingsplatsen, hårdare än normalt.

Finsk beskrivning

julistaa käräjät päättyneiksi

Kihlakunnanoikeuden käräjäistunnon julistaminen päättyneeksi. Julistus tarkoitti samalla myös käräjärauhan päättymistä. Käräjärauhan aikana tehdyistä rikoksista annettiin tavallista ankarammat tuomiot.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska julistaa käräjät päättyneiksi ja käräjärauha lakanneeksi