Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på egentligt, lagligen sammankallat och på lagstadgad tid hållet häradsting under svenska och autonoma tiden.

Finsk beskrivning

vuosittaiset käräjät, lakimääräiset käräjät

Nimitys lainimukaisille ja laissa määrättyyn aikaan kokoonkutsutuille käräjille.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 230.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 132–133 (häradsrätt). http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 16.

Andra språk

Dåtida finska varsinaiset (= lakimääräiset) käräjät

Synonymer

allmänt ting