Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift i penningar i ett tingslag, stadgad 1734 i stället för den konkreta skyldigheten att bygga och underhålla ett tingshus. Avgiften utgick av alla hemmansägare som var skyldiga att betala allmänna oneran.

Finsk beskrivning

käräjätalon rakentamismaksu

Tuomiokunnassa käytössä ollut maksu, josta säädettiin vuoden 1734 laissa ja joka korvasi velvollisuuden osallistua konkreettisesti käräjätalon rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Maksua perittiin kaikilta verovelvollisilta tilanomistajilta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 77–79.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 29: 104–105 (tingsställe). http://runeberg.org/nf/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB II: § 1.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , BB XXVI: § 4.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV (1912): 833–834. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska käräjätalon rakentamiskorvaus, käräjähuoneiden rakentamismaksu