Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överskott av byggnader på ett boställe som innehavaren frivilligt uppfört utöver dem som ingick i besittningskontraktet.

Finsk beskrivning

ylimääräinen rakentaminen

Asuinpaikan rakennusten hallintasopimuksen ehdot ylittävä vapaaehtoinen rakentaminen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 90.

Andra språk

Dåtida finska määränpäällinen rakentaminen/ rakennus